020 740 2460
info@elektro-valo.com

Ensimmäiset tarkistustoimenpiteet, jos lamput eivät syty tai toimi oikein elektronisella liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa

1. Tarkista, että valaisimeen tulee jännite. Tarkasta jännitteen suuruus mittaamalla se. Ohjattavalla elektronisella liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa tarkasta myös ohjausjännitteen suuruus, jos se on mitattavissa (analoginen 1-10V DC). Irrota ohjauspiiri ja tarkista, tuleeko valo täysin päälle (100%).

2. Katkaise turvallisuuden vuoksi aina jännite seuraavien valaisimessa suoritettavien tarkastustoimenpiteiden ajaksi. Ohjattavalla elektronisella liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa myös ohjausvirtapiirin tulee olla irtikytketty.

3. Tarkista, että lampputehot ja -tyypit vastaavat valaisimen arvokilvessä olevaa merkintää. Tarkasta samalla, että valaisimen liitäntälaitteen tehomerkintä vastaa arvokilvessä olevaa tehomerkintää.

4. Tarkista, että lamput ovat kunnolla pitimissään (lamppu pyöräytetty tai painettu kokonaan oikeaan asentoonsa). Tarkista samalla lampunpitimet ja varmista, että lampuilla on hyvä kontakti pitimiin (pitimet kunnolla kiinni valaisimessa). Poista tarvittaessa pöly, lika, rasva jne. Huomaa, että joidenkin lampputyyppien asennolla valaisimessa on annettu rajoituksia.

5. Vaihda syttymättömien lamppujen tilalle ehjäksi todetut (jopa uusi lamppu saattaa olla viallinen) lamput ja kytke jännite. Kaksilamppuisissa valaisimissa on molempien lamppujen tilalle vaihdettava ehjäsi todetut lamput.

6. Jos lamput eivät syty, katkaise jännite ja tarkasta johdot, ettei valaisimen johdotuksissa ole löysiä liitoksia, ja varmista, että johtimista on liittimien kosketuspinnoista poistettu eriste. Monesti mustuminen tai noki paljastaa kipinöineet löysät liitoskohdat.

7. Tarkista, että valaisimen kytkennät vastaavat liitäntälaitteen kanteen painettua kytkentäohjetta. Huomaa, että turvavalolaitteiden kytkentä poikkeaa tavanomaisesta.

8. Katkaise jännitteen syöttö liitäntälaitteelle kytkimestä noin 20 s ajaksi ja kytke jännite sen jälkeen uudelleen. Elektroniset liitäntälaitteet ovat tavallisesti suunniteltu kytkeytymään pois toiminnasta, kun ne tunnistavat viallisen lampun lamppupiirissa tai kun lamppu on poistettu lamppupiiristä (kohta 5). Liitäntälaitteen kannalta tilanne on vastaava, jos lamppua ei ole pyöräytetty kokonaan oikeaan asentoon (kohta 4) tai lamppupiirissä on huono kosketus (kohta 4 ja 6). Kaikki eri valmistajien liitäntälaitteet eivät kykene tunnistamaan vikaantuneen lampun tilalle asennettua uutta lamppua ilman jännitteen katkaisua.

9. Jos edellä mainituista tarkistustoimenpiteistä huolimatta lamput eivät syty tai toimi oikein, ota yhteyttä yritykseen joka on asentanut/toimittanut valaisimet ja ilmoita ongelmavalaisimien tyyppimerkinnät, liitäntälaitteen tyyppimerkintä ja valmistuseränumero sekä lampun koodimerkinnät.

10. Jos valaisimen ohjausjärjestelmä ei toimi suunnitellulla tavalla, ota yhteyttä siihen yritykseen, joka on asentanut/toimittanut valaisimet ja ohjausjärjestelmän, ja ilmoita käytetyn ohjausjärjestelmän tyyppi ja komponentit, kaikki järjestelmässä käytetyt valaisimet ja muuntajat ja ongelmavalaisimen tyyppimerkinnät, liitäntälaitteen tyyppimerkintä ja valmistuseränumero sekä lampun koodimerkinnät.

(Suomen Valoteknillinen Seura ry, tarkastusohjeet)