020 740 2460
info@elektro-valo.com

Uuteen Lastensairaalaan toimitimme monta tuhatta valaisinta, useampaa eri mallia. ”Erikoisin” on RGB-tekniikalla toteutettu Kuukivi-valaisin, näitä löytyy Uuden Lastensairaaalan pihapiiristä.

Valaisin sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön. Ohjaus toteutettu Casambi aktiivimodililla, jolla on mahdollista luoda eri väreillä toteutettuja staattisia tiloja. Asettamalla staattisia tiloja peräkkäin ja määrittelemällä muutosajat tilasta toiseen, saadaan aikaiseksi animaatioita. Staattisille tiloille ja animaatioille voidaan lisätä aika- ja kalenteririippuvuus, jolloin saadaan itsenäisesti toimiva yksikkö, joka toistaa haluttuja tilanteita. Ohjelmoidut tilanteet voidaan asettaa toimimaan päivä, kuukausi tai vuositasolla.

Animaatioiden ja staattisten tilojen toteutusmahdollisuuksia lähes rajattomasti, jolloin asiakaskohtainen räätälöinti on mahdollista.