Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste päivitetty 25.5.

Rekisterinpitäjä

Elektro-Valo Oy
Muottitie 4
23500 Uusikaupunki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jere Flemming
jere.flemming(at)elektro-valo.com
0400 724 939

Rekisterin nimi

Elektro-Valo Oy asiakkaiden yhteydenottorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito ja viestiminen asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaiden tiedot. Tiedot päivitetään joka kalenterivuoden lopussa ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja olemassa olevat asiakasrekisterit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu hallintajärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.